Annah av Sveriges Allmänna villkor

Tack för ditt intresse för våra produkter! Nedan följer de villkor som gäller för ditt köp, de är här för att förklara dina rättigheter och om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss och vi kommer gärna att förklara hur det fungerar. Vad som behandlas här är saker som vem du köper från (avsnitt 1), hur man gör en beställning (avsnitt 2), priser (avsnitt 4), sjöfart och leverans (avsnitt 6), ångerrätt (avsnitt 7), och garantier (avsnitt 9). Vi hoppas att du kommer att njuta av ditt köp!

Allmän

Dessa allmänna villkor ( "Allmänna Villkor") gäller när du ( "Kund" eller "du") gör en beställning från Annah of Sweden ( "Bolaget", "oss" eller "vi") på annahofsweden.tictail.com , (hemsidan").

Genom att acceptera dessa allmänna villkor, bekräftar du att du är minst 18 år gammal eller har din vårdnadshavares medgivande och att du kommer att följa de allmänna villkoren. Du bekräftar också att du har läst informationen om personuppgifter och cookies och godkänna användningen av sådana uppgifter i enlighet med Tictail sekretesspolicy.

Vi säljer produkter till flera jurisdiktioner och dessa allmänna villkor anges vara global. Ändå, beroende på jurisdiktion där du bor, tvingande lag kan också gälla. Vi respekterar sådana tillämpliga lagar och ingenting i dessa allmänna villkor skall ses som en begränsning av dina lagstadgade rättigheter, om sådana lagar ger större rättigheter för dig än som anges här.

Genom att acceptera dessa allmänna villkor, förstår du och accepterar att valfri ordning, köp eller transaktion görs enbart mellan företaget och kunden, och att Tictail AB, Tictail Inc - som en plattform leverantör - är inte ansvarig för något innehåll, interaktioner eller transaktioner göras på annahofsweden.tictail.com.

Beställningar etc.

När du får en orderbekräftelse från oss din beställning godkänns och ett köpeavtal ingås. Vi uppmuntrar dig att spara orderbekräftelsen för eventuella framtida kontakter med oss. Vi kan neka en beställning av olika skäl, till exempel om du lämnar felaktiga personuppgifter och / eller har ett rekord för utebliven betalning av skuld.

Du kan ta ut din beställning tills det har bekräftats av oss. Vi kommer då att återbetala alla betalningar som du, eller din betalning eller kreditkortsföretag, har gjort för ordern.

Vi kan annullera en beställning om de beställda produkterna säljs ut. Vi kommer då att återbetala alla belopp som betalats och meddela dig om likvärdiga produkter om en sådan finns.

Alla produkter beställda förblir vår egendom tills vi har fått full betalning för dem.

Kundinformation etc.

Du är ansvarig för att de personuppgifter som du förser oss med är korrekt och fullständig.

Du är ansvarig för alla inköp som görs med dina inloggningsuppgifter. Så se till att du håller inloggningsuppgifterna hemlig och att inga obehöriga personer får tillgång till dem. Låt oss veta om du misstänker att en obehörig person har fått tillgång till dina inloggningsuppgifter.

Priser, avgifter etc.

De priser som anges på webbplatsen gäller beställningar på webbplatsen. Alla priser är i den valuta som anges på webbplatsen och inklusive moms där anges (beroende på var du bor moms kan dock inte tillämpas på ditt köp). Om inget annat anges på webbplatsen priserna inte inkluderar betalning- eller fraktavgifter och dessa ges separat. Observera även att lokala avgifter (till exempel valutakonvertering avgifter, kreditkort eller bankkort avgifter, moms, tull etc.) kan tillkomma beroende på var du bor och lokala föreskrifter. Sådana avgifter är på din bekostnad och kommer inte att återbetalas av oss.

Specialerbjudanden

Från tid till annan kan vi, för specifika produkter, erbjuda förmånligare villkor än de som anges i dessa allmänna villkor, till exempel när det gäller förlängd ångerrätt eller fria returer. Sådana förmånligare villkor gäller endast under en begränsad tidsperiod, tills de specifika produkter säljs ut, och kan sägas upp av oss när som helst, och om vi gör det dessa allmänna villkor kommer att gälla utan ändringar.

Ändringar av de allmänna villkoren

Vi kan ändra dessa allmänna villkor när som helst. Vi kommer då anges de förändrade Allmänna villkor på webbplatsen och de kommer att träda i kraft när du har accepterat dem (i samband med en ny order via webbplatsen eller medan du surfar på webbplatsen).

Tillämplig lag och tvister

I händelse av en tvist, strävar vi efter att följa alla beslut av de berörda nationella myndigheterna konsumentskydd.

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av dessa allmänna villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i det land eller stat där vi bedriver vår verksamhet och ska bli föremål för icke-exklusiv behörighet för domstolen på platsen för vår införlivande. "Icke-exklusiv behörighet" innebär att du kan föra talan mot oss i en annan jurisdiktion om tillhandahålls av tillämplig tvingande lag.

Det är allt! Vi hoppas att du tycker om ditt köp! Dessa villkor fastställdes av Annah of Sweden på 2016/03/14 16: 44: 51,025915